Suomen Eurasier Kerho ry

IFEZ kokous la 22.10.2022 klo 14-18

Paikka: TEAMS, Akaa

Osallistujat:
  • Sonja Mattsson-Kareinen (JTK puheenjohtaja)
  • Joanna Viili (JTK sihteeri)
  • Osallistujia yhteensä: 27

IFEZ = International Federation for Eurasier Breeding

Tämän vuoden IFEZ kokous järjestettiin jo kolmatta kertaa etänä. Alunperin tänä vuonna oli tarkoitus matkustaa Stuttgartiin, mutta Saksan huonontuneen koronatilanteen vuoksi jo kesällä päätettiin siirtää kokous taas etänä järjestettäväksi. Järjestely oli loppujen lopuksi oikein hyvä, koska Sonjallakin sattui olemaan juuri muutaman viikon vanhoja pentuja kotona tuhisemassa. Päätimme siis kokoustaa jälleen Sonjan luona Akaassa. Agenda oli kaikkien aikojen lyhyin ja normaalin kaksipäiväisen sijaan kokoukselle oli varattu aikaa ainoastaan lauantaille neljä tuntia. Tässä alla kerrottu päivän tärkeimmät asiat.

IFEZ-tietokanta

Puheenjohtaja John kertoi tietokanta-hankkeen etenemisestä. Nyt viimeistään todettiin, että vanhalle ohjelmalle ei ole mitään tehtävissä vaan uuden ohjelmiston hankkiminen on ainoa vaihtoehto. Tietokannan kehitysryhmä löysi markkinoilta kolme potentiaalista vaihtoehtoa: Breedmaster, Chromosoft ja Dogbase, jotka sopisivat pienellä muokkauksella käyttöön. Breedmasterin kanssa tultiin umpikujaan, joten vaihtoehdot ovat tällä hetkellä siis kaksi muuta. Online-demo on suunniteltu marraskuulle työryhmän kanssa, joilla on mahdollisuus arvioida sekä teknistä puolta että jalostuksellisia tarpeita, joita ohjelmalta vaaditaan ja keskustella mahdollisista muutostarpeista. Suomi toivoi erityisesti kuolinsyyn lisäystä uuteen tietokantaan omana kohtanaan. Kustannukset eivät ole vielä selvillä. Iso-Britannian edustaja toivoi, ettei Breedmasteria suljettaisi vielä pois vaihtoehdoista.

Marraskuun loppupuolella pitäisi tulla infoa kaikille klubeille asian etenemisestä: meidän vaatimukset ja tarjoajien mahdollisuudet. Lisäksi tietokannan suhteen tulee miettiä myös datan juridinen puoli eli kenen kanssa ja millä tavoin sopimukset tulee tehdä. Helmut Jamnig ja Klaus Aichele IFEZ “lakimiehinä” arvioivat asian niin, että IFEZ:n tulisi ostaa ohjelma ja kerhojen sopia asiasta sekä suhteessa IFEZ:iin, mutta myös keskenään. Toivottavasti uusi tietokanta saataisiin toimintaan ensi vuoden aikana, vanha tietokanta on tullut tiensä päähän.

ZG:n (Zuchtgemeinschaft für Eurasier) toiminta loppuu, vaikutukset IFEZ:iin

ZG-yhdistys lopetetaan. Kokouksessa käsiteltiin, miten tämä vaikuttaa erityisesti datan käyttöön, joka on ollut ZG:n alaisuudessa. Tärkeää olisi saada kaikki tieto säilytettyä. Tähän ehdotettiin nyt aluksi ratkaisuksi, että ZG:n edustaja Katja Kellner jatkaa datan parissa toistaiseksi, vaikka kerho onkin sitten jo lopetettu. Koirien terveystiedot eivät ole GDPR:n alaisia tietoja ja on erittäin tärkeää saada kaikki säilytettyä ja siirrettyä uuteen järjestelmään. Osa ZG:n jäsenistä on jo siirtynyt mm. EKW:n (Eurasier Klub Weinheim) alaisuuteen ja osa terveystiedoista on jo toki muutakin kautta julkista.

Useat tahot (Suomi mukaan lukien) halusivat selonteon, mitä yhdistyksessä on tapahtunut ja miksi se on päädytty lopettamaan. Lyhyt versio lienee se, että yhdistyksessä on ollut lieviä erimielisyyksiä jo vuodesta 2012 asti, jotka ovat eskaloituneet 2020. Muutamat jäsenet eivät hyväksyneet seuraavan hallituksen äänestyksen tulosta vaan olivat itse yhteydessä jäseniin ja veivät asian yhdistystuomioistuimelle. Asiaan liittyi paljon kiistoja ja epämiellyttäviä asioita, mutta lopulta yhdistyksen kassa oli tyhjä ja liian vähän jäi jäljelle ihmisiä, joilla olisi ollut jaksamista pitää yhdistys elossa. Toki yhdistyksen jalostustoiminta oli supistunut vuosien varrella jo merkittävästi eikä heillä ollut enää jäljellä kuin 7 narttua ja 12 urosta jalostuskäytössä, jotka olivat kaikki sukua toisilleen. Lopputuloksena yksi merkittävä aikakausi eurasierin jalostuksen ja IFEZ:n historiassa on tullut päätökseen.

Jalostusasiat

Mahalaukun kasvaimet

Peter Neijzen puhui aiheesta ja tarkoitus oli esitellä asia yhdistyksille, tämä on ensimmäinen kerta kun tätä aihetta käsiteltiin yhdessä. Eräs kerhoista oli sitä mieltä, että pernan kasvaimet olisivat ongelmallisimpia, mutta Bettina Franzin mukaan tietojen valossa vatsalaukun kasvaimet ovat toiseksi yleisimpiä kasvaimia nisäkasvainten jälkeen. Kokouksessa ehdotettiin, että kaikki tutustuvat aiheeseen kokouksen jälkeen ja tarvittaessa aiheen ympärille perustetaan työryhmä jatkamaan asian eteenpäin viemistä.

Kyynärät - ongelma?

Katja Kellner kertoi puheenvuorollaan erityisesti EKW:n koirien tilanteesta. Kyynärongelmat ovat vakavia ja vaikeita sekä koiralle että omistajalle ja se tulisi lisätä terveystarkastuksiin, kuten se jo joissain maissa/kerhoissa onkin. Lonkkien kuvauksen yhteydessä kustannus on myös hyvin pieni lisä. Jutta Eisenschenk kertoi, että yritetty ehdottaa ZA:lle, että kolmasosa nuorista koirista tutkittaisiin kyynärien osalta seuran kustannuksella, mutta valitettavasti ZA kieltäytyi ja tämä on jalostusjohtoa sitova asia.

Kehotettu kerhoja puhumaan komiteoissaan kyynärkuvaamisen tärkeydestä, Brigitte ehdotti että tarvittaessa voisi ottaa yhteyttä suoraan koirien omistajiin. Suomi puheenvuorollaan toteaa ylpeänä, että kyynärkuvaukset kuuluvat jo kiinteänä osana terveystutkimuksiin ja Suomella hyvä kuva tilanteesta, jota ei tällä hetkellä pidetä täällä ongelmana.

(Jalostustoimikunnan huomio: Jos olet harkinnut tuontikoiraa, ole erityisen tarkkana terveysasioiden kanssa, joka maalla on omat suosituksensa ja kaikkialla ei tutkimuksia tehdä niin laajasti mitä Suomessa.)

Rakenteellinen / genominen sukusiitos

Asia käsiteltiin esimerkin omaisesti ja pohjana aiheelle oli The Institute of Canine Biology -tutkimus eri rotujen sisäsiittoisuudesta DNA-näytteiden pohjalta. Mirjam Velthoen kertoi esimerkissään omasta koirastaan, jonka sukusiitosaste kuuden sukupolven mukaan laskettuna on 0,26 % Breedmasterilla ja 0,21 % IFEZ-tietokannan mukaan. Sukukatokerroin 91,13 % Breedmasterissa ja 91,27 % IFEZ-tietokannassa. Kun taas EMBARK geenitestin mukaan COI on 20 % eli koira on geneettisesti hyvinkin sisäsiittoinen, luvut ovat siis merkittävästi erilaisia paperilla kuin todellisuudessa.

Neurologiset ongelmat

Isossa-Britanniassa muutamalla pennulla samasta pentueesta on todettu kohtalaisen vakavia neurologisia ongelmia kolmoisrokotuksen jälkeen. Oireet vaikuttavat ilmetessään hieman epilepsiaa tai degeneratiivista myelopatiaa muistuttavasti. Suomessa ollut yksi samankaltainen pentue. Ensivilkaisulla näytti siltä, kuin sukutaulussa olisi ollut sama koira, mutta vaikka ongelma olisikin tällä paikallistettu, kukaan ei tiedä mistä reaktio johtuu ja ennuste sairastuneille koirille on epävarma. Muilla mailla ei ollut kokemusta aiheesta.

Pentuvaihto IFEZ-maiden välillä (Kysymys Suomen aloitteesta)

Käyty läpi, että osittain koronastakin johtuen pentuja on ollut vähemmän, joten niitä on senkin vuoksi vaikea ollut saada ulkomailta ja tietysti myös kasvattajan on suostuttava vientiin, mikä yleensä tarkoittaa, että pentua joutuu pitämään pidemmän aikaa kotona. Lisäksi monia koiria kasvatetaan myös FCI:n ulkopuolella. Esimerkiksi Saksassa EZV (VDH/FCI ulkopuolinen kerho) kasvattaa enemmän pentuja kuin VDH kerhot yhteensä ja näillä koirilla ei ole FCI sukutauluja. Koiria yksinkertaisesti kasvatetaan tällä hetkellä IFEZ alaisuudessa liian vähän. Suomi ja EKW jatkavat keskustelua aiheesta.

Muita asioita

FCI - TSchG - Tietoja Norjasta

Hyvät FCI:n jäsenet ja sopimuskumppanit

Kuten olimme aiemmin ilmoittaneet, Norsk Kennel Klub (NKK) esitti 19.9.2022 vetoomuksensa Oslon oikeuteen heitä (ja Norwegian Cavalier Clubia, Norwegian Bulldog Clubia ja kuutta kasvattajaa) vastustavassa oikeusjutussa Norwegian Society for Protecting Animals (NSPA) eläinsuojelulain sektion 25 rikkomisesta.

Tästä asiasta huolestuneena, jonka tulos saattaa vaikuttaa Eurooppalaiseen / kansainväliseen kynologiaan, FCI jakaa jäsenilleen ja sopimuskumppaneilleen seuraavan linkin (vain englanniksi), joka antaa sinulle käsityksen asian aikajanasta.

https://www.nkk.no/the-lawsuit/category1467.html

Lisätietoa voi kysellä cecilie(at)nkk.no

Pidetään peukkuja Norjalaisille ystävillemme!

Parhain terveisin
Y. De Clercq
FCI Executive Director


Lyhyt keskustelu tähän aiheeseen liittyvistä sääntötulkinnoista näyttelyiden yhteydessä. On varmasti kiistatonta, että jalostuksessa tapahtuu ylilyöntejä, jotka ovat sietämättömiä. Tuloksia silti tuskin saavutetaan, jos vain noin 10 % FCI koirista ovat säänneltyjä (kontrolloituja). Yksityinen jalostus ja laittomat tuonnit eivät katoa ilman jatkuvaa huomiointia. Eurasier rotuna voisi olla myös sisällytettynä alkuperänsä vuoksi (Chow Chow on jo listalla), joten tämä asia tulee pitää mielessä.

Puheenjohtaja vaihtuu

EKW ottaa haltuun puheenjohtajan toimen. Uusi puheenjohtaja Klaus Aichele kiitti John Stegmania, joka johti konferensseja kolmena vuonna kaksikielisenä vaikeinakin korona-aikoina! John ei ole mukana enää ensi vuonna vaan hän on eronnut toimestaan myös EVN:ssä.

Ensi vuoden IFEZ-kokous

Ensi vuoden kokouspäivämääräksi päätettiin 14.-15.10.2023, Klaus A. selvittää mahdollisuuksia tapahtuman paikan päällä järjestämiseen.