Suomen Eurasier Kerho ry

IFEZ – Kokous 2014

Lokakuun viimeisenä viikonloppuna 24. - 26.10. kokoontuivat IFEZ'in (= Internationale Föderation für Eurasierzucht, Eurasier Wordunion of FCI) jäsenkerhot joka vuotiseen kokoukseensa Stuttgarttiin. Kaikista jäsenkerhoista oli yksi tai useampi edustaja paikalla. Tämän vuotinen kokous olikin jo 19. vuosikokous IFEZ'in historiassa. Kokousta pidetään kohokohtana sille, mitä olemme vuoden mittaan IFEZ'in puitteissa saaneet aikaiseksi eurasiereittemme terveyden suhteen. Paikalla on aina puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, jalostustoimikunnan jäseniä sekä myöskin henkilöitä, jotka pitävät huolen tiedostoistamme. Tällä kertaa meillä oli myös mahdollisuus kuunnella luentoja glaukoomasta, silmäsairaudesta, jota on alkanut esiintyä etenkin Ranskan populaatiossa. Ranskasta oli saapunut paikalle neljä eksperttiä, kaksi näistä oli ollut Ranskassa pidetyssä ensimmäisessä eurasiereitten joukkosilmätarkastuksessa, jossa oli 26 eri maan erikoissilmälääkäriä paikalla. Myös geneetikko Pariisista piti meille luennon koirien periytyvistä sairauksista, mukaan luettuna glaukoooma. Kokouksessa keskusteltiin tiiviisti esityslistan kynologisista teemoista, sekä hahmoiteltiin seuraavan kokouksen teemoja. Muutaman kerhon kokoonpanoissa oli vuoden aikana tapahtunut henkilömuutoksia. Kaikki uudet henkilöt esittelivät itsensä, mikä helpottaa suuresti yhteistyötä, kun "tietää" kenen kanssa tulee olemaan vuoden mittaan tekemisissä.

Kokouksen 2014 pääteemat:

 • NEGH:n (Nordic Group Eurasier health) edustaja kertoi kerhon ensimmäisistä kokemuksista ja tuloksista liittojäsenä.
 • ECI (Eurasier Club Italiano) anoi IFEZ:in jäsenyyttä ja ECI hyväksyttiin yhteistyötä tekevänä kerhona. IFEZ-yhteisö toivotti italialaiset eurasierystävät sydämellisesti tervetulleiksi.
 • Norjan eurasierkerho on eronnut IFEZ'istä.
 • Päätettiin, että liittojäsenenä toimivien kerhojen kasvattajat, jotka erittäin tarkoin noudattavat IFEZ'in sääntöjä kasvatuksen suhteen, voivat anoa pennuilleen IFEZ-sertifikaattia.
 • IFEZ-sertifikaatin vaatimuksia päivitettiin ja ne tulivat heti voimaan.
 • Keskusteltiin, miten toimitaan, jos jäsenkerhoille tulee pentukyselyjä IFEZ'in ulkopuolelta. Tällöin jää terveystulokset usein vajanaisiksi tai niitä ei saada ollenkaan.

Terveys ja jalostusteemat:

 • Glaukooma Ranskan populaatiosta löytynyt silmäsairaus. Miten paljon se on vaikuttanut muitten eurasierkerhojen populaatioihin, miten paljon se "geneettisesti" vaikuttaa tai on jo levinnyt. Tri Rosolen ja työtoverinsa kertoivat tutkimustensa ensimmäisistä tuloksista.
 • Onko kerhoilla toivomuksia, mitä uutta tietoa tai minkälaisia parannuksia tulisi tehdä tai lisätä eurasereittemme terveyden suhteen tiedostoihin.
 • Eri kerhojen kilpirauhastutkimusten tilanne / tulokset.
 • DM (degeneratiivinen Myleopathia), ensimmäiset arviot.
 • Ensimmäiset tulokset ja kokemukset S-lokus ja E-lokus geenitesteistä uusille risteytyspentueille / niitten vanhemmille. Päätettiin, että kaikki jälkeläiset sekä niitten partnerit tulee testata, myös seuraavissa sukupolvissa.
 • Kuolemantapaukset, onko IFEZ'in puitteissa huomattavissa samoja syitä. Näitä aloitetaan nyt dokumentoimaan. Syynä ovat useimmiten kasvaimet.

Suomen Eurasier Kerho ry järjestää vuoden 2015 kokouksen lokakuun ensimmäisemä viikonloppuna 2015 Helsingissä.

Vielä illallisenkin jälkeen eri ryhmät tekivät töitä tietojärjestelmän parissa.

Koska käsiteltäviä teemoja oli niin paljon, jäivät tauot lyhyiksi ja silloinkin kävi vilkas keskustelu eri puolilla. Tällainen kokous on aina ajallisesti aivan liian luhyt, koska teemoja on paljon. Sitten suunnattiin matka kotiin päin ja hyvästeltiin osanottajat uuteen IFEZ-vuoteen 2015 ja kaikki toivovat näkevänsä toisensa seuraavassa Helsingissä pidettävässä kokouksessa lokakuussa vuonna 2015.