Suomen Eurasier Kerho ry

Terveyskysely 2021: yhteenveto

Vastauksia kyselyyn: 148 kpl, anonyymejä 2 kpl

Sukupuoli

Säkäkorkeus; 112 vastausta (45,7 % kaikista vastaajista)
Rotumääritelmän mukaan eurasierin säkäkorkeus on uroksilla 52-60 cm, ihanne 56 cm ja nartuilla 48-56 cm, ihanne 52 cm. Vastaajien mukaan säkäkorkeus vaihteli 40-70 cm välillä. Suurin osa koirista sijoittui 50-57 cm välille (63,4 %). Vastaajista 25 % ilmoitti säkäkorkeuden olevan virallisesti mitattu, joten säkäkorkeudesta ei voine tehdä kovinkaan suuria johtopäätöksiä. Ääripäitä lukuunottamatta lukemat ovat rotumääritelmän kanssa linjassaan paitsi, että 12,5 % on 60-64 cm välissä, joka on rotumääritelmään nähden liian korkea.

Koiran paino; 140 vastausta (94,6 % kaikista vastaajista)
Rotumääritelmän mukaan eurasierin paino uroksilla tulee olla 22-30 kg, ihanne 26 kg ja nartuilla 18-26 kg, ihanne 22 kg. Rotumääritelmän lukemien väliin menee 87,1 % vastauksista. Vastaajista 5,7 % kertoi koiransa painon olevan 10-17 kg ja 7,1 % kertoi koiransa painon olevan 32-41 kg. Osa vastaajien koirista oli vasta pentuja, minkä selittää mahdollisesti osan pienemmistä painoista.

Ikä

Jos koira on jo kuollut, minkä ikäiseksi se eli ja mikä oli kuolinsyy?

8,8 % kyselyyn vastanneista ilmoitti koiransa olevan jo kuollut, näiden ikä ja kuolinsyy (jos ilmoitettu):

 • 5 v 11 kk
 • 6 v, kilpirauhasen vajaatoiminta ja haimasairaus
 • 7 v 6 kk, vatsalaukunkiertymä
 • 8 v, vatsalaukunkiertymä
 • 10 v, kasvain vatsalaukussa
 • lähes 11v, aggressiivinen nisäkasvain
 • 11 v, vatsalaukunkiertymä
 • 11 v 11 kk syöpä vatsalaukun ympärillä
 • 12 v, kasvain
 • 12 v 7 kk
 • 12 v 8 kk, adenokarsinooma
 • 12 v 10 kk, vatsalaukunkiertymä
 • 13 v 8 kk, raju vestibulaarisyndrooma

Vastausten koirien keski-ikä n. 10 vuotta ja yleisin kuolinsyy vatsalaukunkiertymä.

Onko steriloitu

Miksi koira steriloitiin tai kastroitiin? Vastauksia 43 kpl (100 % edelliseen kysymykseen KYLLÄ vastanneista + 1)

 • Sairauksia ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä 37,2 %
 • Käytännön syistä arkielämää helpottamaan 34,9 %
 • Luonteen tai käytöksen ongelman takia (esim. sisälle merkkailu, aggressiivisuus, valeraskaudet) 18,6 %
 • Kohtutulehduksen takia 18,6 %
 • Haitallisen voimakkaiden valeraskausoireiden takia 18,6 %
 • Eturauhaslaajentuman tai eturauhastulehduksen takia 16,3 %
 • Laskeutumaton kives 7 %
 • Nisäkasvaimet 4,7 %
 • Muut syyt: epilepsia, virtsatietulehdusten kierre, juoksun aikainen ripuli, jatkuvat siemennestetipat, arvaamaton käytös ja kohtuun kertyvä kosteus sekä kahden uroksen talous jossa paljon välien selvittelyjä

Jos koira steriloitiin/kastroitiin luonteen tai käyttäytymisen vuoksi, mikä tarkalleen oli syynä?

Yleisin luonteeseen liittyvä syy oli vastaajien mukaan rauhattomuudessa ja ylivilkkaudessa sekä valeraskaudet/masentuneisuus. Tämän lisäksi mainittiin haitallisen dominoiva käytös, jatkuva narttujen pissojen nuoleminen, yliseksuaalisuus ja aggressiivisuus toisia koiria kohtaan.

Auttoiko sterilointi

Lisätietoja: Miten sterilointi / kastrointi on vaikuttanut koiran käyttäytymiseen? Vastauksia 39 kpl

Suurin osa vastaajista koki koiran luonteen rauhoittuneen/tasaantuneen leikkauksen jälkeen tai pysyneen ennallaan. Osalla ruokahalu kasvoi ja parilla turkki oli huonontunut/paksuuntunut. Joillakin aggressiivisuus/remmirähjäys muille koirille oli lisääntynyt ja toisilla taas vähentynyt. Yksittäisillä koirilla mainittiin mm. epilepsiakohtausten vähentyminen, leikkisyyden lisääntyminen, pidättyväisyys vieraita kohtaan kasvoi ja esinahan tulehdukset loppuivat.

YLEINEN TERVEYDENTILA

Yleiseen terveydentilaan vastasivat kaikki 148. Suurin osa, eli 49,3 % vastasivat, että koira on aina ollut terve ja hyvinvoiva. Seuraavaksi eniten (31,8 %) vastasivat, että koiralla ei ole ollut merkittävästi sairauksia, nämä ovat yhteensä 81,8 % kaikista vastauksista.

6,1 % vastasi, että koira on sairastanut melko paljon, mutta sairaus / sairaudet eivät ole haitanneet sen arkielämää, hyvinvointia ja elämänlaatua tai ovat olleet lyhytkestoisia. Saman verran (6,1 %) vastasivat, että koira on sairastanut paljon ja/tai sairaudet ovat vaikuttaneet merkittävästi sen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Nämä sisältävät 93,3 % kaikista vastauksista. Yksittäisissä vastauksissa, joita tuli 6,7 %, kerrottiin koiran terveydentilasta tarkemmin.

Onko määrätty antibioottia

Onko koiran terveys ollut odotustesi mukainen? Vastauksia 148 kpl

75 % vastaajista piti koiransa terveyttä odotusten mukaisena. 12,8 % koira on sairastanut enemmän mitä omistaja oli odottanut. 8,1 % sanoi koiransa olevan terveempi mitä oli odottanut. Yksittäiset vastaajat mainitsivat mm. että koira kuoli nuorempana kuin oli odottanut, alun vaikeuksien jälkeen ollut yllättävänkin terve ja ei odottanut, että tulisi näin vakavaa sairautta.

Onko koirallasi todettu jokin synnynnäinen vika? Vastauksia 148 kpl

80,4 % vastaajista ilmoitti, että heidän koirallaan ei ole synnynnäisiä vikoja. Synnynnäisiä vikoja, joita vastaajien koirilla oli:

 • Pysyvän hampaan puutos 4,7 %
 • Piilokives, laskeutumaton kives 4 %
 • Napatyrä 2,7 %
 • Sydämen sivuääni 1,4 %
 • Synnynnäinen sydänvika
 • Polviluksaatio 1,4 %
 • Häntämutka 1,4 %
 • lisäksi yksittäisinä mainittiin: PCD, virheellinen purenta, LTV, Atopia, palleatyrä ja silmäluomen sisäänkiertymä

Muita koiralla esiintyviä asioita: Vastauksia 96 kpl

Enemmän kuin joka kolmas eurasier kärsii jonkin asteisesta eroahdistuksesta (35,4 %) ja lähes saman verran on ääni- ja paukkuarkuutta (34,4 %). Lähes neljäsosalla esiintyy ihmisiin kohdistuvaa arkuutta (24 %) ja joka viidennellä esiintyy muihin koiriin liittyvää aggressiivisuutta (18 %). 11,5 % ilmoitti koirallaan esiintyvän muihin koiriin kohdistuvaa arkuutta, saman verran uusiin tilanteisiin kohdistuvaa, arkielämää haittaavaa epäluuloisuutta sekä huonoa turkkia / karvattomia kohtia turkissa.

9,4 %:lla koirista esiintyy alusta-arkuutta ja yliaktiivisuutta. 4,2 % esiintyy toistuvaa oman hännän jahtaamista ja omistajaan tai perheenjäseneeseen kohdistuvaa aggressiivisuutta. Muihin ihmisiin kohdistuvaa aggressiivisuutta oli 3,1 %:lla ja liikuntahaluttomuutta 2,1 %:lla. Yksittäisiä muita mainittuja asioita oli mm. voimakas riistavietti, stressiherkkyys, ruoan vahtiminen, reviiritietoisuus ja autoihin ja pyöriin kohdistuva arkuus.

SILMÄT JA SILMÄLUOMIEN ONGELMAT

Silmätarkastus

Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia? Vastauksia 148 kpl

Vastaajien koirista 66,2 % ilmoitti, että koiralla ei ole todettu mitään / silmät ovat terveet. 19,6 % koirista on distichiasis (ylimääräisiä silmäripsiä), mutta ne eivät aiheuta oireita. 7,4 %:lla ylimääräiset ripset sen sijaan aiheuttivat oireita tai olivat väärin suuntautuvia (ektooppinen cilia). Alle 2 vuoden ikäisenä toistuvia tai kroonisia sidekalvon tulehduksia on ollut 2,7 %:lla ja 2 %:lla on perinnöllinen katarakta, harmaakaihi. 1,4 % on ollut leikkausta vaativa luomien asentovirhe, entropium tai ektropium. Yksittäisinä asioina mainittiin mm. iriitti, iän myötä tullut kaihi, silmätulehdukset ja kolesterolikiteet.

Kerro halutessasi lisää koirasi silmäongelmista. Vastauksia 18 kpl

Suurin osa vastaajista kuvaili tarkemmin koiransa ylimääräisiä silmäripsiä, suurimmalla osalla ne eivät aiheuttaneet oireita, mutta eräällä oireeton distichiasis oli alkanut myöhemmin oireilla. Kahdella vastaajalla koiralta oli jäädytetty ylimääräisiä ripsiä pois, koska ne ovat aiheuttaneet oireita, toisella jäädytyksiä oli jouduttu tekemään useampia.

Yhdellä koiralla oli jouduttu leikkaamaan alaluomesta siivu pois, toisella entropium oli aiheuttanut laajan pintavahingon silmän sarveiskalvolla ennenkuin vaiva huomattiin ja leikattiin (toim. huom: tässä yksi hyvä syy, miksi myös niiden kotikoirien silmät olisi hyvä tarkistaa jo nuorena.)

Näiden lisäksi yksi omistaja kertoi sitkeästä silmätulehduksesta, jota jouduttiin hoitamaan useilla eri tipoilla ennen parantumista ja yhdellä koiralla todettu pari kertaa rakkulainen sidekalvontulehdus.

IHON ONGELMAT

Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)? Vastauksia 148 kpl

82,4 % vastaajista ilmoitti, että koiralla ei ole todettu merkittäviä tai toistuvia iho-oireita, pitempiaikaista kutinaa, ihotulehduksia, korvatulehduksia tai tassujen oireita. 5,4 %:lla koirista esiintyi toistuvaa tai jatkuvaa tassujen kutinaa, nuolemista, punoitusta tai tulehdusta, "furunkuloosia." 4,1 %:lla on tai on ollut toistuvaa tai jatkuvaa ihon kutinaa, hilseilyä tai punoitusta ilman selvää syytä.

Toistuvia tai kroonisia ulkokorvan tulehduksia (esim. korvatulehdus, hiiva) esiintyi 3,4 %:lla, saman verran esiintyi toistuvia tai kroonisia ulkokorvan tulehduksia (esim. korvatulehdus, hiiva). Kahdella (1,4 %) koiralla on todettu atopia ja kahdella allergia/allergioita, yhdellä koiralla on todettu sieni (dermatofytoosi).Yksittäiset omistajat kertoivat oireista tarkemmin, jollain oli nuorena ollut atooppisuutta, joka oli myöhemmin hävinnyt, eräällä kuiva iho ja yhdellä mahdollinen sikaripunkki.

SUU, HAMPAAT JA NIELU

Koirani purenta Vastauksia 148 kpl

Yli puolet (57,4 %) kertoi koirallaan olevan normaali, eli leikkaava/saksipurenta. Huomattavan moni omistaja ei tiennyt, millainen purenta omalla koiralla on (37,2 %). 4,7 % vastaajista kertoi koirallaan olevan yläpurenta ja yhdellä alapurenta.

Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia? Vastauksia 148 kpl

Suurimmalla osalla, eli 75 %:lla Ei ole todettu suun tai nielun sairauksia tai ongelmia. Muita huomioita:

 • 5,4 % Koiralta puuttuu pysyviä hampaita (synnynnäisesti)
 • 5,4 % Hammaskiveä on jouduttu poistamaan alle 5 vuoden iässä
 • 3,4 % Hammaskiveä joudutaan poistamaan säännöllisesti yli 5 vuoden iässä
 • 2,7 % Hammas / hampaita on poistettu tapaturman seurauksena
 • 2,7 % Maitokulmahampaita on jouduttu poistamaan pentuna
 • yksittäisinä tapauksina mainittiin mm. närästyksen aiheuttaneen hammaskiveä ja normaalia hieman ahtaampi nielu

Mikäli koiraltasi puuttuu / on poistettu hampaita, niin mitä ja voit kertoa tarkemmin miksi? Vastauksia 19 kpl

Suurin osa vastaajista kertoi tarkemmin tapaturmasta tai missä iässä esim. tapaturma oli sattunut. Mikäli koiralta puuttuu synnynnäisesti hampaita, alla taulukko mitä hampaita koiralta puuttuu ja kuinka monella vastanneiden koiralla:

Puuttuu P1 (yksi tai useampi) 4
Puuttuu P2 (yksi tai useampi) 4
Puuttuu P3 (yksi tai useampi) 3
Puuttuu P4 (yksi tai useampi) 1
Poskihammas 1

HENGITYSTIET

Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia? Vastauksia 148 kpl

Kyselyn mukaan hengitystieongelmat ovat edelleen harvinaisia eurasiereilla. 92,6 % ei havaittu ongelmia. Koira hengittää vaivatta, hengitysäänet eivät kuulu levossa, eikä koira kuorsaa toistuvasti, tuhise tai rohise. 2,7 %:lla hengitystiet vaikuttavat ahtailta, hengitys tuhisee ja koira kuorsaa. Yksittäisinä asioina mainittiin: PCD, hengityksen hankaloituminen kuumalla säällä tai rasituksessa, vanhemmiten krohisee välillä nukkuessaan, iän myötä alkanut kuorsata ja kylmällä säällä ulos mennessä aivastellut, kerran lievä keuhkokuume, innostuessa kovin saattaa kakoa/nenä alkaa vuotaa, kovan rasituksen jälkeen palautuminen vie aikaa huomattavasti; pitkät hihnalenkit eivät kuulu kategoriaan kova rasitus eikä normi leikkiminen koirien kanssa, alkaa yskiä lenkillä jos käyttää kaulapantaa, kurkku/nielu ei siedä painetta.

RUOANSULATUSKANAVA

Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia? Vastauksia 148 kpl

Suurimmalla osalla (83,1 %) koirista ei ole ollut merkittäviä, pitkäkestoisia tai toistuvia mahavaivoja. Kuitenkin noin joka kymmenes (8,8 %) ilmoitti koirallaan olevan jatkuvaa tai toistuvaa herkkämahaisuutta, koira oksentelee tai ripuloi usein, on herkkä ruokavalion muutoksille. 4,1 %:lla oli ollut vatsalaukunkiertymä. Kahdella koiralla (1,4 %) on erityisruokavaliota edellyttävä ruoansulatuskanavan sairaus. Yksittäisinä asioina mainittiin mm. leikkaushoitoa vaatinut vierasesine mahassa tai suolessa, kasvain, jonka vuoksi jouduttiin lopettamaan, ajoittain ripulia ja ruokahaluttomuutta, vatsa usein löysällä, syy ei ole tiedossa, ja krooninen mahatulehdus.

Närästys

SYDÄN JA VERENKIERTO

Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia? Vastauksia 148 kpl

Vastausten valossa sydänongelmat ovat eurasiereilla vielä suhteellisen harvinaisia. 95,3 % vastasi, että koiralla ei ole todettu sydänsairauksia. 2,7 %:lla koirista oli todettu pentu murmur. Yhdellä koiralla on todettu keuhkovaltimon ahtauma, pulmonaalistenoosi, PS. Toisella on todettu sydämen läppävuoto, VSD kammioväliseinämäreikä ja aortan ahtauma. Lisäksi yksittäisinä ilmoitettiin hento sivuääni ilman sydänsairautta, hyvin vaimea sivuääni ja vanhuuden myötä sydämen vajaatoiminta.

Lisätietoja sydänsairaudesta esim. missä iässä sydänsairaus koiralla on diagnosoitu? Vastauksia 7 kpl

 • Pentutarkastuksessa kuului (n. 6-7 viikon ikäisenä) mutta ensimmäisillä rokotuksilla 12vko ei enää
 • Pennusta asti sivuääni.
 • Pentu murmur oli lievä ja hävisi 16. vk ikään mennessä.
 • Todettiin 1 vuotiaana
 • Pieni sivuääni, jonka syytä ei kuitenkaan ultrassa näkynyt. Ultrattiin kolmesti.
 • Pentutarkastuksessa
 • 12v

HERMOSTO, SISÄELIMET, HORMONIT, IMMUUNIJÄRJESTELMÄ JA KASVAIMET

Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia? Vastauksia 148 kpl

Lähes kaikki vastaajat (98 %) ilmoittivat koiransa olevan tämän osalta terveitä. Yksittäisinä mainittiin epilepsia, idiopaattinen epilepsia ja vestibulaarisyndrooma. Idiopaattinen epilepsia oli todettu 9 kk:n ikäisenä ja koira on nyt lääkityksellä ja se on auttanut. Epilepsiaan sairastuneella koiralla sairaus oli alkanut 14 viikon ikäisenä, useista lääkityksistä huolimatta vaste ei ole ollut hyvä ja koira on nyt tarkoitus leikata (kastroida/steriloida).

Vajaatoiminta

Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia? Vastauksia 148 kpl

95,3 % vastasi, että koiralla ei ole todettu sisäelinten sairauksia. Kahdella koiralla oli todettu haiman vajaatoiminta. Yksittäisillä koirilla oli mm. kohonnut TLI arvo (toim. huom. jalostustoimikunnalle toimitetuista verikokeista on usealla ollut kohonnut TLI arvo, joka viittaa haimatulehdukseen), atoninen virtsarakko, haimalipaasi ja CRP koholla sekä mahdollinen maksasairaus, joka ei ole varmistunut.

Onko koiralla todettu hormonaalisia sairauksia? Vastauksia 148 kpl

Suurimmalla osalla (89,2 %) koirista ei ole todettu hormonaalisia sairauksia. Huomattava on kuitenkin, että lähes joka kymmenennellä eurasierilla on todettu kilpirauhasen vajaatoiminta. Määrä on yli puolet enemmän, kuin viime kyselyn perusteella ilmoitettujen sairastuneiden määrä. Kilpirauhaseen liittyen yksittäisinä mainittiin myös kohonneet kilpirauhasarvot (koira menossa uudestaan tutkimuksiin) ja Tgaa arvo positiivinen (saattaa viitata siihen, että koira myöhemmin sairastuu vajaatoimintaan). Lisäksi yhdellä koiralla todettu Addisonin tauti.

Mikäli koirallasi on todettu hormonaalinen sairaus, niin missä iässä se on todettu? Voit myös kertoa lisää esim. oireista ja tämän hetken tilanteesta. Vastauksia 14 kpl

 • Todettu 2 vuoden iässä verikokeella ja lääkitys aloitettu. Oireita ei ollut ehtinyt tulla ja pysynyt oireettomana.
 • 3,5v. Oireita ei sairastuessakaan juuri ollut, koira oli upeassa turkissa.
 • Alkoi oireilla ihon kutinana 2 vuotiaana. Kilpirauhasen vajaa toiminta varmistui 6 vuotiaana
 • Mielestäni vaiva oireili jo alle vuoden ikäisenä, mutta diagnoosi ja lääkitys saatiin vasta kolmevuotiaana. Koira on lääkityksellä fyysisesti paremmassa kunnossa, vireystila ja pään jaksaminen ovat hyvin riippuvaisia hoitovasteesta. Merkittävin oireisto tällä hetkellä alavireisyys sekä siitä johtuva pelokkuus ja ärtyisyys toisia koiria kohtaan.
 • Noin 3,5-vuotiaana, käytössä oli vet thyroid, kontrolloitiin useampia kertoja vuodessa.
 • Vähän päälle kolmen vuoden iässä. Todettiin verikokeiden perusteella ja oireita ei ole ollut. Lääkitys käytössä ja nyt sitä ollaankin hiottu oikeanlaiseksi n. puoli vuotta. Tuntuu aiheuttavan sivuoireita omalle koiralle lääke joten pitää katsoa miten alkaa sujumaan.
 • Melkein 3v iässä todettu. Ei ollut oireita. Otimme kokeet, koska harkitsimme jalostuskäyttöä. Nyt lääkitys käytössä ja arvot vaikuttaisi pysyvän suht hallinnassa.
 • 6v ja meni voimattomaksi eikä mikään kiinnostanut. Lääkitys nyt kohdallaan niin virkeä koira joka valmiina kaikkeen kuten ennenkin.
 • 3 vuotiaana. Nyt lääkityksellä tasapainossa
 • Arviolta 5-vuotiaana todettu varmuuden vuoksi otetuista verikokeista. Selviä oireita ei ollut, mutta veljen sairastuttua testattiin myös oma koira. Lääkitys heti alusta korjannut arvot, eikä lääkitystä ole tarvinnut muokata. Lääkityksen jatkuttua noin vuoden huomattiin ruokahalun parantuneen ja ajoittaisen oksentelun ruokailun jälkeen loppuneen.
 • Kaksivuotiaana, todettu addisonin kriisin aikana. Kurissa lääkityksellä, ei merkittävää vaikutusta elämänlaatuun/-kestoon.
 • Todettu neljän vuoden iässä verikokeessa, jolloin aloitettu lääkitys. Koiralla ei ollut ehtinyt tulla mitään oireita ja eli oireettomana loppuun asti.
 • 8-vuotiaana. Lääkityksellä pysyy kunnossa.
 • Noin 3 vuotiaana, oireili hieman oudosti ja aluksi epäiltiin mahaongelmia, turkki kyllä huononi ja lopulta jäi juoksut väliin.
 • Lääkitys toiminut hyvin, turkki ennallaan yms

Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia? Vastauksia 148 kpl

Lähes kaikki (98,6 %) vastasivat, että koiralla ei ole todettu immuuniperäisiä sairauksia. Yhdellä koiralla on todettu ylikasvanut suolistobakteeri (ei niin vakava kuin IBD) ja yhdellä koiralla epäillään tällaista sairautta, mutta varmaa diagnoosia ei vielä ole.

Onko koiralla todettu kasvainsairauksia? Vastauksia 148 kpl

92,6 % vastasivat, että Koiralla ei ole todettu kasvainsairauksia. Yleisin kasvain oli maitorauhaskasvain (3,4 %), seuraavaksi eniten oli vatsalaukkuun liittyviä syöpiä (2 %), kahdella koiralla todettu kasvaimia emättimessä ja yksittäisinä mainittiin perna-tai maksakasvain ja nestekysta. Suurin osa kasvaimista oli todettu yli 6 vuotiailla koirilla, mutta nuorimmat löydetyt kasvaimet olivat 4,5 ja 5 vuotiailla koirilla. Osalla kasvain oli leikattu, mutta osalla ennuste oli niin huono, että koira päädyttiin lopettamaan.

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ

Onko koiralla esiintynyt ontumaa tai liikuntavaikeuksia? Vastauksia 148 kpl

Suurimmalla osalla (85,1 %) koirista ei ole koskaan todettu merkittävää ontumaa tai liikuntavaikeuksia, lukuun ottamatta tassuhaavoja. Noin joka kymmenennellä (10,1 %) koiralla on ollut ontumajaksoja tai liikuntavaikeuksia, jotka ovat olleet pitkäkestoisia ja/tai toistuvia ja joiden takia on hakeuduttu eläinlääkärin hoitoon. Mikäli koiralla oli ollut ontumajaksoja, olivat ne seurausta sekä tapaturmista että esim. perinnöllisistä vioista, kuten patellaluksaatiosta. Yksittäisinä asioina mainittiin lisäksi mm.

 • Koira välillä ontuu mutta se menee muutamassa päivässä ohi
 • Lyhytkestoisia ontumisia, ohi noin 30 minuutissa
 • Puolen vuoden iässä ontui toista etujalkaa, kuvattiin röntgenissä. Luusto tuolloin normaali ja meni kipulääkekuurilla ohi. Sen jälkeen ei ole mitään ollut.
 • Oli ontumajakso joka meni ohi kun saatiin kipulääkitys, oli ehkä telonut lenkillä itsensä. Muutaman kerran on tämän jälkeen lääkitty kun aristanut tassua. Ei pitkiä kipujaksoja.

Jalostustoimikunnan huomio: Koira kannattaa aina tutkituttaa eläinlääkärissä, mikäli ontumaa tms. esiintyy useasti, ontuminen saattaa viitata esim. nivelrikkoon.

Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista (tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista)? Vastauksia 148 kpl

Kuten yllä on todettu, suurimmalla osalla koirista ei ole ollut tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. 3,4 %:lla koirista oli diagnosoitu polvilumpion sijoiltaanmeno, patellaluksaatio (oireileva), 2,7 %:lla nivelrikkoa. Kahdella vastaajien koirista oli Lonkkanivelen kasvuhäiriö, lonkkaniveldysplasia, HD (oireileva). Näiden lisäksi yksittäisinä mainittiin oireileva spondyloosi, oireilevia välimuotoisia selkänikamia, ei oireileva välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV), suorat polvet, panosteiitti, discus prolapsiepäily ja tapaturmainen polven sijoiltaan meno, jonka seurauksena nivelrikko.

Koiralla todettu hoitoa vaativa tuki- ja liikuntaelinsairaus on… Vastauksia 14 kpl

Lähes puolella (42,9 %) oireet ovat pysyneet lievänä hoidon tai lääkityksen avulla. 21,4 % sairaus on vaatinut leikkaushoitoa. Yksittäisinä mainittiin, että se on

 • Aiheuttanut koiralle ohimenevää, mutta pitkäkestoista haittaa (kipu, liikkumisen vaikeutuminen) ja elämänlaadun heikkenemistä
 • Rajoittanut pysyvästi koiran harrastuskäyttöä
 • Huonon lonkan takia ei harrasteta mitään vaikka ei toistaiseksi oireile.
 • Ei juurikaan oireile, ainoa käytössä oleva lääke on rauhallinen liikunta
 • Nivelrikkoa on hoidettu toistaiseksi fysio- ja vesiterapiassa, ei ole vaatinut vielä lääkitystä.

tules

lonkkanivellausunto

kyynärnivellausunto

polvinivellausunto
Virallinen selkälausunto Vastauksia 22 kpl

  Vastauksia % kaikista vastauksista
LTV0 14 35,9
LTV1 2 5,1
LTV2 1 2,6
LTV3 1 2,6
LTV4 1 2,6
VA0 11 28,2
VA1 1 2,6
SP0 7 17,9
SP1 1 2,6
Yhteensä 39  

Onko koirallasi jokin epävirallinen lausunto Vastauksia 12 kpl
Suurin osa totesi, että ei ole löydöksiä, yksittäisinä mainittu:

 • Epävirallisesti selkä tutkittu terveeksi nivelrikon etsimisen yhteydessä.
 • Välimuotoinen lanne-ristinikama
 • Koko luusto kuvattiin 2010, yksi pieni spondyloosin alku heti lapojen takana.

VIRTSATIET JA LISÄÄNTYMISELIMET
Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia? Vastauksia 148 kpl

81,1 % vastasi, että koiralla ei ole todettu virtsateiden tai sukuelinten sairauksia. 6,1 %:lla koirista on ollut märkäkohtu ja 3,4 %:lla eturauhasen laajentuma tai eturauhastulehdus. 2,7 % vastaajista ilmoitti koirallaan olleen toistuva juoksukierron häiriö. Muita sairauksia olivat toistuvat virtsatietulehdukset (2 %), haitallisen voimakkaat valeraskausoireet (2 %), virtsakiteitä tai virtsakiviä (2 %) ja maitorauhaskasvaimia (2 %). Kaksi koiraa olivat erityisesti ensimmäisen elinvuoden tiheävirtsaisia/ilopissaajia. Lisäksi yksittäisinä asioina mainittiin vielä atoninen virtsarakko ja epäilys joko virtsatie- tai eturauhastulehduksesta sekä piilokives.

astutus

Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia? Vastauksia 39 kpl

Vastaajista 79,5 % ilmoitti, että koiran jalostuskäytössä tai lisääntymisessä ei ole havaittu ongelmia. Kahdella koiralla oli jouduttu turvautumaan keinosiemennykseen, koska luonnollinen astutus ei onnistu. Yksittäisinä asioina mainittiin:

 • Narttu tuli kantavaksi vasta usean yrityksen (eri juoksuista) jälkeen
 • Narttu ei ole antanut yhdenkään uroksen astua
 • Narttu on tarvinnut keisarileikkauksen, koska synnytys ei ole muuten onnistunut
 • Kun tuli oikea uros ei mitään ongelmia astutuksissa
 • Astutus ei onnistunut, tuli kuitenkin tiineeksi.
 • Astutustilanteessa, koirat eivät jääneet nalkkiin. Ei tiineyttä

Sperman laatu

Muutamia ajatuksia yhteenvedosta:

 • Kilpirauhasen vajaatoiminta on tuntunut olevan edelleen kohtalaisen yleinen sairaus eurasiereilla ja kyselyn data tukee tätä olettamaa. Edelleenkään kokonaistilanteesta ei ole täyttä varmuutta, koska kaikkia tuloksia ei toimiteta jalostustoimikunnalle ja kyselyn mukaan todella moni koira jää myös elämänsä aikana kokonaan testaamatta.
 • Harmittavan laajalla rintamalla erilaisia sairauksia, vaikka ne koskevatkin toistaiseksi vain pientä osaa populaatiosta. Kasvattajilla on valtava vastuu kasvatustyössään lisääntyvän tiedon ja sairauksien viidakossa, tässäkin tiedon jakaminen sairastuneista koirista on ensiarvoisen tärkeää.
 • Vatsalaukunkiertymän todellinen yleisyys rodussa? Tapauksia on kuitenkin tiedossa jo useita kymmeniä, kuinka paljon tapauksia statistiikan ulkopuolella?
 • Erilaisten perinnällisten hammaspuutoksien yleisyys yllätti. Jalostustoimikunnalla oli joitakin tiedossa, mutta tapauksia oli kyselyssä yli 5 %, enemmän mitä odotettiin.