Suomen Eurasier Kerho ry

Ansioituneet eurasierit

Kerho haluaa muistaa rodun edustajia, jotka toimivat kaverikoirina, lukukoirina, hyötykoirina tai jotka on palkittu Kennelliiton sankarikoirina. Mikäli koirasi on jokin edellä mainituista, lähetä kuvaus koirastasi hallitukselle.

SÄÄNNÖT 01.01.2020 alkaen
Pääsääntöisesti jokainen koira huomioidaan vain kerran kustakin toiminnasta, eli mikäli koira toimii kaverikoirana esimerkiksi viiden vuoden ajan, se palkitaan kerhon toimesta vain kerran.


KAVERI & LUKUKOIRAT (omistajien ilmoittamat)

2022 palkitut

Assi, synt. 07.12.2012

    - toiminut kaverikoirana vuodesta 2015

Piiku, synt. 25.04.2016

    - toiminut kaverikoirana vuodesta 2018

2021 palkitut

Jesse, synt. 18.5.2014

    - toiminut kaverikoirana vuodesta 2016-
    - toiminut lukukoirana alkusyksystä 2021-

Pekko, synt. 15.5.2015

    - toiminut kaverikoirana vuodesta 2017-

Lisäksi kunniakirja myönnetään aikaisemmin toiminnassa olleille eurasiereille:

Rommi, synt. 6.5.2008

    - toiminut kaverikoirana syksystä 2011 – syksyyn 2019
    - toiminut lukukoirana syksystä 2017 – maaliskuulle 2020 (koronakevät)

Saku, (26.3.2004 – 15.8.2011)

    - toiminut kaverikoirana kesästä 2007 – 15.8.2011, jolloin sai sairauskohtauksen kesken tehtävän.