Suomen Eurasier Kerho ry

IFEZ – Kokous 2013

Vuoden 2013 IFEZ kokous pidettiin lokakuun viimeisenä viikonloppuna Stuttgartissa. Samalla se oli IFEZ:in 18. vuosikokous. Kokousta voidaan pitää IFEZ jäsenmaiden vuotuisen työn huipentumana, koska tuolloin mahdollisimman monen jäsenmaan edustajat (puheenjohtajia, datasta vastaavia ja jalostuksen johtoa) kohtaavat henkilökohtaisesti. Monet eurasiereita koskevat, kynologiset teemat ovat keskustelujen aiheena myös eri ryhmissä istunnon ulkopuolella. Näin myös löytyy monta kertaa uusia aiheita, joita voidaan ottaa keskustelunaiheeksi seuraavaan istuntoon tai jos on tarvetta laittaa tutkimusten alaisiksi. Kaikista kerhojen muutoksista henkilöstön suhteen keskustellaan ja uudet, paikallaolevat henkilöt esittelevät itsensä ja muut esitellään, mikä takaa myös jatkossa mutkattoman yhteistyön.

Vuoden 2013 kokouksen pääteemat:

 • NGEH (Nordic Group Eurasier Health), tähän kuuluu ryhmä rodulle erittäin omistautuneita eurasierinomistajia ja -kasvattajia. He anoivat liittymistä IFEZ:iin yhteisteistyötä tekevänä jäsenenä.
 • IFEZ sertifikaatin myöntäminen sekä sen vähimmäisvaatimukset yhteistyötätekevien kerhojen jäsenille, jotka tekevät jalostustyötä erittäin huolellisesti.
 • Keskusteltiin miten sopeutettaa kerhojen toimintaa jalostustyössä, kerhojen suhteen, jotka eivät ole IFEZ:in jäseniä, etenkin miten toimitaan datan suhteen.
 • Terveyttä ja jalostusta koskevat teemat:
  • Tulokset tähänastisista alkurotujen uudelleen risteytyksistä – EKW:n ja ZG:n projekti, mikä toteutettiin VDH:n neuvojen ja valvonnan alaisena.
  • Tämän hetkinen tilanne ja tulokset kilpirauhasairausten tukinnasta, esimerkkinä toimi Sveitsin kerho EFS.
  • Ei vakaat takaraajat – onko tämä jalostuksesta poissulkeva syy?
  • Ataksia / Dandy-Walker syndrooma, eurasiereilla harvoin esiintyvä aivojen toiminnanhäiriö. Esiteltiin Münchenin yliopistollisen instituutin LMU:n tutkimusohjelmaa filmeineen.
  • Keskusteltiin glaukoomasta, viitaten tällä hetkellä Ranskan eurasierpopulaatiossa esiintyneeseen silmäsairauteen. Onko IFEZ-kerhoissa ilmennyt samaa? Keskusteltiin, mitä tehtäisiin jalostuksen suhteen jatkossa.
 • Eurasierkasvatus kerhojen ulkopuolella, esim. ei FCI:hin kuuluvat kerhot. Kuten Saksassa ja Itävallassa. Monissa maissa ei tunneta tätä ilmiötä, koska on vain yksi kerho per rotu.
 • Eurasier Klub Weinheim luovutti IFEZ:in puheenjohtajuuden Suomen Eurasier Kerho ry:lle. Alkaen 01.01.2014.

Koska teemoja oli niin paljon, jäivät tauot lyhyiksi ja vilkas keskustelu jatkui vielä päätösillallisen jälkeenkin. Vaikka kylläkin tuollaiset kokouspäivät saisivat olla paljon pitempiä, lähtivät kaikki osanottajat kotiinpäin monta ideaa viisaampina ja toivekkaina, että uusi "IFEZ-vuosi" ottaisi paljon näistä ideoista ja tiedoista käytäntöön.

Vuoden aikana on IFEZ-foorumilla jäsenille mahdollisuus keskusteluun ja tiedonvaihtoon.

Gisela Aach, IFEZ sihteeristö