Suomen Eurasier Kerho ry

IFEZ – Kokous 2017

Terveisiä kansainvälisestä IFEZ-kokouksesta
28.10.2017, Itävalta, Stockerau

IFEZ kokoontuu vuosittain keskustelemaan erilaisista eurasieriin liittyvistä teemoista, kuten sairaudet, jalostus ja kasvatus. IFEZ on kansainvälinen, FCI:n hyväksymä eurasieryhteisö, joka on perustettu jo vuonna 1996. IFEZ:in yhtenä tarkoituksena on kerätä ja vaalia kansainvälisesti eurasiereiden terveystietoja jäsenyhdistysten jalostustoimikuntien ja kasvattajien käyttöön, jotta pystyisimme säilyttämään rodun terveyden ja elinvoimaisuuden.

Jäsenyhdistysten jalostustoimikunnilla on käytössä yhteinen eurasiereiden terveyteen liittyvä tietokanta, jossa on lähes 20 000 eurasierin terveystiedot. Tämä helpottaa suuresti jäsenyhdistysten jalostustoimikuntien työtä mm. jalostusvalinta neuvonnassa. Jalostustoimikunnan yhtenä tehtävänä on täydentää tätä tietokantaa, joka päivitetään kolmen (3) kuukauden välein kansainvälisesti.

IFEZ:in tärkeimpänä päämääränä on tuottaa terveitä ja hyväluonteisia eurasiereita, jotka ulkonaisen kauneutensa lisäksi eläisivät pitkään ja terveinä. Suomen Eurasier Kerho ry:lle (SEK) on paljon hyötyä yhteistyöstä IFEZ:in kanssa, koska rodun alkuperämaa Saksa on tärkein jalostusmateriaalia tuottava maa. SEK:n jäsenistön tulisikin noudattaa mahdollisimman pitkälle IFEZin jalostuksen periaatteita, jotta saisimme jatkossakin hyvässä yhteistyössä Saksan lisäksi myös muista maista jalostukseen materiaalia rikastuttamaan suomen kantaa.

Kokous kulki ennakkoon lähetetyn ohjelman mukaisesti ja alkoi aamulla klo 9.00. Paikalla oli yli puolet jäsenmaista. Asialistalla oli hyvin monta asiaa, joista osa synnytti erinomaisia keskusteluja. Monet mielipiteet ja hyvät keskustelut venyttivät kokouksen 12 -tunnin mittaiseksi ja siitä syystä muistiinpanojen tärkeys korostui. Kokouskielenä oli saksa.

Jokainen maa lähetti ennakkoon toimintakertomuksen IFEZin sihteerille, jossa oli tilastoituna mm. kunkin maan terveystilastoja, syntyneitä pentueita jne. sekä jokainen sai esitellä itsensä vuorollaan. Harmillisesti IFEZ vastaava Satu Rossow estyi viime hetkellä osallistumasta kokoukseen. Esittelykierroksen jälkeen kävimme läpi jokaisen maan mahdollisia ongelmia ja aikaansaannoksia.

Vuoden 2016 jalostusprotokolla

Hyväksyttiin yksimielisesti.

ECI jäsenyys

Italia hyväksyttiin yksimielisesti IFEZin jäsenmaaksi, liittojäseneksi.

Välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV=lumbosacral transitional vertebra)

Eurasiereilla ongelma on kasvussa, erityisesti alimmissa lannenikamissa (hännän tyvi). Toistaiseksi ei ole kuitenkaan haitallisia löydöksiä tehty. Saksassa on tämä tiedostettu ja koirien selät kuvataan lonkkien yhteydessä. Yliopistolla on parhaillaan menossa tutkimusprojekti periytymisestä ja tällä hetkellä on tiedossa resessiivinen periytymismekanismi. Työryhmä etsii parhaillaan geenitestiä, jolla kantajat löydettäisiin ja näin tulevaisuudessa vältettäisiin sairauksien synty.

Dandywalker

Eurasiereilla on ollut epileptis -tyyppisiä oireita, joista lähes kaikki on todettu myöhemmin tutkimuksissa kuitenkin DWLM-sairastuneiksi.

Pentukuolemat

Kansainvälisesti on herännyt huoli pentukuolemista, joissa pahimmillaan on menetetty kokonaisia pentueita. Pentukuolemien syitä on aktiivisesti tutkittu mm. Norjassa, mutta tuloksetta. Vielä ei ole myöskään löydetty yhtäläisyyksiä tiettyyn sukulinjaan. Mikäli kaikki jäsenmaat keräisivät aktiivisesti kuolinsyytiedostoa myös pentukuolemista, voisi se edesauttaa paremmin johtopäätösten tekemistä.

Kemiallinen kastraatio

Itävallassa ovat eläinlääkärit olleet pääroolissa suosittelemaan pennunomistajille kemiallista kastraatiota, syy on voinut pikemminkin olla kaupallinen kuin terveydellinen. Tämä on aiheuttanut Itävallassa muun muassa sellaista ongelmaa, että on menetetty tärkeitä jalostusyksilöitä, koska kemiallisen kastraation vaikutukset ovat kestänyt ennakoitua pidempään, eikä kuutta (6) kuukautta, joka on normaali vaikutusaika kemialliselle kastraatiolle. Urosten sperman taso ei välttämättä ole noussut enää ollenkaan tarvittavalle tasolle kemiallisen kastraation jälkeen, joten suositellaan tutkituttamaan sperman laatu ennen mahdollista jalostuskäyttöä mikäli kemiallista kastraatiota on käytetty.

IFEZ tietokanta

Skandinavian eurasierkerhot ovat olleet aloitteellisia ja esittävät tietokannan avaamista julkiseksi. Hyötynä tässä nähdään entistä parempi jalostusvalintojen tarkastelu ja sairauksien ehkäisy. Keskustelu jatkuu vuonna 2018. Tietokannan uudistamista on myös mietitty, jopa kokonaan uudeksi. Ehdotuksia on myös tullut olemassa olevan tietokannan päivittämisestä online versioksi. Rahoitus tätä varten on selvitystyön alla ja asiasta äänestetään vuonna 2018. Suomen Eurasier Kerho joutui antamaan vastineen IFEZin selvityspyyntöön, siitä miksi SEK:n päivitykset tietokantaan ovat jäljessä.

29.10.2017

Sonja Mattsson-Kareinen
puheenjohtaja

Joanna Juti
sihteeri