Suomen Eurasier Kerho ry

Pentueseuranta

Täytä lomake aikaisintaan kun pennut ovat 7 viikkoa. Annettuja tietoja toivotaan tarpeen vaatiessa täydennettävän myöhemmin.

Ongelmia lomakkeen lähettämisessä? Ota yhteyttä webmasteriin: webmaster(at)eurasierkerho.fi

• pakollinen tieto

Kasvattajan nimi • Puhelin •
Kennelnimi • Sähköposti •
 
Isä • Emä •
 
Urosvalinta
Oma ehdotus
Jalostustoimikunnan ehdotus
Muu, kuka ehdotti?
 
Tärkeimmät kriteerit urosvalinnassani olivat
 
Astutusaika Astutus
Sujui ilman apua
Tarvittiin hieman apua
Keinosiemennys
 
Kantoaika
Sujui ongelmitta Hieman ongelmallinen, miten?
 
Synnytys päivämäärä Synnytyksen kesto
 
Synnytys Synnytysongelmia
Emä hoiti kaiken miltei itsekseen
Emä tarvitsi hieman apua
Hieman ongelmallinen *)
Keisarinleikkaus
Emä menehtyi
Liian suuri pentu
Kuollut pentu
Pennun virheasento
Polttoheikkous
Muuta?
*) Oksitosiinipistos Lisäkalkkia Nesteytys Eläinlääkärikäynti
 
Kaikki pennut Joista
Uros(ta) Narttu(a) Kuolleena syntyneitä Kuoli ensimmäisen viikon aikana Kuoli ennen luovutusikää
Arvioita kuolinsyistä:
 
Pennut
Mainitse pennuissa havaitut virheet ja viat. Mainitse tässä myös kuolleet ja lopetetut pennut. Kerro lisätietoja kohdassa ainakin tähdellä merkityistä virheellisistä ominaisuuksista.
1) Yläpurenta
2) Alapurenta
3) Maitohammaspuutoksia
4) Kitalakihalkio
5) Napatyrä
6) Muu tyrä ***
7) Epämuodostuma ***
8) Kivesvika
9) Valkoinen tai valkoisia merkkejä/kirjava ***
10) Hännän nikamavika
11) Liikuntavaikeudet ***
12) Sydänvika
13) Muu vika ***

Sukupuoli Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Lisätietoja pentueessa ilmenneistä virheistä ja vioista
 
Pentujen luonne ja käyttäytyminen
Pennut olivat iloisia ja vilkkaita
Pennut olivat arkoja ja syrjäänvetäytyviä
Pennu(i)lla esiintyi aggressiivista käytöstä toisiaan kohtaan pentulaatikossa
Muuta?
 
Pentujen painot - merkitse pienin ja suurin paino
Syntymä Luovutusikä
 
Emän hoivavietti 3. ensimmäisen viikon aikana
Erinomainen, hoiti pennut miltei itsenäisesti
Hyvä, tarvitsi vain hieman silmälläpitoa
Tyydyttävä, tarvitsi paljon silmälläpitoa
Heikko, tarvitsi paljon apua
Heikko, välinpitämätön pentuja kohtaan
Huono, aggressiivinen pentuja kohtaan
 
Nartun maidoneritys Pentujen kiinteä ravinto
Runsasta
Riittävää
Heikkoa
Riittämätöntä, pentuja piti lisäruokkia tuttipullolla tms.
Teollinen kuivamuona
Teollinen + kotitekoinen
Kotitekoinen
BARF (raakaravinto)
 
Pennut olivat luovutettaessa eläinlääkärin tarkastamia
Käytin pentujen myynnissä apuna SEK ry:n pentuvälitystä
Pennut olivat luovutettaessa tunnistusmerkittyjä
Kerroin pennunostajille yhdistyksestä ja annoin yhdistyksen yhteystiedot
 
Kommentteja jalostusneuvonnasta
 
Kommentteja pentuvälityksestä
 
Mahdolliset terveiset ja ehdotukset Suomen Eurasier Kerho ry:lle
 
Arvioi rodun tämän hetkinen taso Suomessa
  Erinomainen -----> Huono
Luonteiden osalta                
Terveyden osalta                
Jalostusmateriaalin osalta                
Ulkomuodon osalta                
 
Mielestäsi pahin ongelma rodussa tällä hetkellä
 
Annan jalostustoimikunnalle suostumukseni pentujen tietojen käyttämiseen jalostusrekisterin ylläpidossa sekä jalostus- ja pentutietojen tilastoinnissa ja tilastointien julkaisemisessa. •
 

« Lomakkeet