Suomen Eurasier Kerho ry

MH-luonnekuvaustuloksia 2010

Uros Blue Creek's Ilya Ildefonso FIN26876/99
(Akela von Attendara – Blue Creek's Flirtatiousfinn)

05.09.2010 Mäntsälä
Luonnekuvaajat: Kai Tarkka ja Riitta Liimatainen

1a. KONTAKTI, TERVEHTIMINEN: 4 Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
1b. KONTAKTI, YHTEISTYÖ: 3 Lähtee mukaan mutta ei ole kiinostunut TO:sta
1c. KONTAKTI, KÄSITTELY: 3 Hyväksyy käsittelyn
2a. LEIKKI 1, LEIKKIHALU: 4 Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
2b. LEIKKI 1, TARTTUMINEN: 4 Tarttuu heti koko suulla
2c. LEIKKI 1, PURUOTE JA TAISTELUHALU: 3 Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/Korjailee otetta
3a. TAKAA-AJO 1 & 2: 4 Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille
3b. TARTTUMINEN 1: 2 Ei tartu, nuuskii saalista
3b. TARTTUMINEN 2: 4 Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa
4. AKTIVITEETTITASO: 2 Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata
5a. ETÄLEIKKI, KIINNOSTUS: 3 Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoa
5b. ETÄLEIKKI, UHKA/AGGRESSIO: 1 Ei osoita uhkauseleitä
5c. ETÄLEIKKI, UTELIAISUUS: 3 Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo
5d. ETÄLEIKKI, LEIKKIHALU: 3 Leikkii - voi tarttua varovasti, mutta ei vedä
5e. ETÄLEIKKI, YHTEISTYÖ: 1 Ei osoita kiinnostusta
6a. YLLÄTYS, PELKO: 1 Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
6b. YLLÄTYS, PUOLUSTUS/AGGRESSIO: 1 Ei osoita uhkauseleitä
6c. YLLÄTYS, UTELIAISUUS: 5 Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua
6d. YLLÄTYS, JÄLJELLEJÄÄVÄ PELKO: 1 Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä
6e. YLLÄTYS, JÄLJELLEJÄÄVÄ KIINNOSTUS: 1 Ei osoita kiinnostusta haalariin
7a. ÄÄNIHERKKYYS, PELKO: 1 Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
7b. ÄÄNIHERKKYYS, UTELIAISUUS: 5 Menee räminälaitteelle ilman apua
7c. ÄÄNIHERKKYYS, JÄLJELLEJÄÄVÄ PELKO: 1 Ei minkäänlaisia liikkumis-nopeuden vaihteluita tai väistämistä
7d. ÄÄNIHERKKYYS, JÄLJELLEJÄÄVÄ KIINNOSTUS: 1 Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan
8a. AAVEET, PUOLUSTUS/AGGRESSIO: 2 Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
8b. AAVEET, TARKKAAVAISUUS: 4 Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja
8c. AAVEET, PELKO: 1 On ohjaajan edessä tai sivulla
8d. AAVEET, UTELIAISUUS: 4 Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin
8e. AAVEET, KONTAKTINOTTO AAVEESEEN: 4 Ottaa itse kontaktia avustajaan
9a. LEIKKI 2, LEIKKIHALU: 2 Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
9b. LEIKKI 2, TARTTUMINEN: 3 Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla
10. AMPUMINEN: 2 Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön


Uros Milaika's Fenno Farouk FIN37076/08
(Milaika's Dusty - Dulci vom Vierwindehaus)

08.05.2010 Iittala
Luonnekuvaajina: Kai Tarkka & Riitta Liimatainen

1a. KONTAKTI, TERVEHTIMINEN: Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
1b. KONTAKTI, YHTEISTYÖ: Lähtee mukaan mutta ei ole kiinostunut TO:sta
1c. KONTAKTI, KÄSITTELY: Väistää tai hakee tukea ohjaajasta
2a. LEIKKI 1, LEIKKIHALU: Leikkii - aktiivisuus lisääntyy tai vähenee
2b. LEIKKI 1, TARTTUMINEN: Ei tartu, nuuhkii esinettä
2c. LEIKKI 1, PURUOTE JA TAISTELUHALU: Ei tartu esineeseen
3a. TAKAA-AJO (kaksi suoritusta): Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille
3b. TARTTUMINEN (kaksi suoritusta): Ei tartu, nuuskii saalista
4. AKTIVITEETTITASO: Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja
5a. ETÄLEIKKI, KIINNOSTUS: Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoa
5b. ETÄLEIKKI, UHKA/AGGRESSIO: Ei osoita uhkauseleitä
5c. ETÄLEIKKI, UTELIAISUUS: Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo
5d. ETÄLEIKKI, LEIKKIHALU: Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
5e. ETÄLEIKKI, YHTEISTYÖ: Kiinnostunut leikkivästä ja passiivisesta avustajasta
6a. YLLÄTYS, PELKO: Pakenee enintään 5 metriä
6b. YLLÄTYS, PUOLUSTUS/AGGRESSIO: Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
6c. YLLÄTYS, UTELIAISUUS: Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan
6d. YLLÄTYS, JÄLJELLEJÄÄVÄ PELKO: Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohitus kerralla
6e. YLLÄTYS, JÄLJELLEJÄÄVÄ KIINNOSTUS: Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria ohituskerroilla
7a. ÄÄNIHERKKYYS, PELKO: Pakenee enintään 5 metriä
7b. ÄÄNIHERKKYYS, UTELIAISUUS: Menee räminälaitteelle ilman ohjaajan apua
7c. ÄÄNIHERKKYYS, JÄLJELLEJÄÄVÄ PELKO: Pieni niiaus jollakin ohituskerralla
7d. ÄÄNIHERKKYYS, JÄLJELLEJÄÄVÄ KIINNOSTUS: Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan
8a. AAVEET, PUOLUSTUS/AGGRESSIO: Osoittaa useita uhkauseleitä
8b. AAVEET, TARKKAAVAISUUS: Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c. AAVEET, PELKO: On ohjaajan edessä
8d. AAVEET, UTELIAISUUS: Menee katsomaan kun ohjaaja puhuu aaveen kanssa
8e. AAVEET, KONTAKTINOTTO AAVEESEEN: Ottaa itse kontaktia avustajaan
9a. LEIKKI 2, LEIKKIHALU: Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
9b. LEIKKI 2, TARTTUMINEN: Ei tartu esineeseen
10. AMPUMINEN: Häiriintyy, on pelokas

« MH-luonnekuvaustuloksia