Suomen Eurasier Kerho ry

MH-luonnekuvaustuloksia 2009

Uros Kristallikuun Oiva FIN50576/06
(Kieristinga Apollo - Alexandrae)

08.08.2009 Maaninka
Luonnekuvaajat: Jorma Kerkkä & Kai Tarkka

1a. KONTAKTI: Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen / Tervehtiminen
1b. KONTAKTI: Lähtee mukaan haluttomasti / Yhteistyö
1c. KONTAKTI: Väistää tai hakee tukea ohjaajasta / Käsittely
2a. LEIKKI 1: Ei leiki - ei osoita kiinnostusta / Leikkihalu
2b. LEIKKI 1: Ei tartu esineeseen / Tarttuminen
2c. LEIKKI 1: Ei tartu esineeseen / Puruote ja taisteluhalu
3a. TAKAA-AJO (kaksi suoritusta): 1. suoritus: Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille, 2. suoritus: Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
3b. TARTTUMINEN (kaksi suoritusta): 1.suoritus: Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä, 2. suoritus: Ei tartu, nuuskii saalista
4. AKTIVITEETTITASO: Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja
5a. ETÄLEIKKI: Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja / Kiinnostus
5b. ETÄLEIKKI: Ei osoita uhkauseleitä / Uhka/Aggressio
5c. ETÄLEIKKI: Ei saavu avustajan luo / Uteliaisuus
5d. ETÄLEIKKI: Ei osoita kiinnostusta / Leikkihalu
5e. ETÄLEIKKI: Ei osoita kiinnostusta / Yhteistyö
6a. YLLÄTYS: Pakenee enintään 5 metriä / Pelko
6b. YLLÄTYS: Ei osoita uhkauseleitä / Puolustus/Aggressio
6c. YLLÄTYS: Ei mene haalarin luo / Uteliaisuus
6d. YLLÄTYS: Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla / Jäljellejäävä pelko
6e. YLLÄTYS: Ei osoita kiinnostusta haalariin / Jäljellejäävä kiinnostus
7a. ÄÄNIHERKKYYS: Pakenee enemmän kuin 5 metriä / Pelko
7b. ÄÄNIHERKKYYS: Ei mene katsomaan / Uteliaisuus
7c. ÄÄNIHERKKYYS: Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita ta väistämistä / Jäljellejäävä pelko
7d. ÄÄNIHERKKYYS: Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan / Jäljellejäävä kiinnostus
8a. AAVEET: Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä / Puolustus/aggressio
8b. AAVEET: Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja / Tarkkaavaisuus
8c. AAVEET: Pakenee / Pelko
8d. AAVEET: Menee katsomaan ilman apua / Uteliaisuus
8e. AAVEET: Ottaa itse kontaktia avustajaan / Kontaktinotto aaveeseen
9a. LEIKKI 2: Ei leiki-ei osoita kiinnostusta / Leikkihalu
9b. LEIKKI 2: Ei tatu esineeseen / Tarttuminen
10. AMPUMINEN: Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms., mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen

« MH-luonnekuvaustuloksia